Продължете към съдържанието

Отношение към ценностите

  Създаваме у тях отношение към ценностите:

  • приятелството
  • доброто
  • семейството
  • културните взаимоотношения
  • хигиенни навици и себеуважение
  • уважение към другите хора, към растенията и животните, към християнтвото като ценност
  • любов към знанието, науката и културата
  • уважение към българската история, трудолюбие, постоянство