Продължете към съдържанието

Английски език

    православна детска градина в София

    Децата изучават и допълнително английски език всекидневно. Преподава се по атрактивен и ненатоварващ детската психика начин.