Продължете към съдържанието

Прием в детската градина

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“
Учебна 2022-2023 година

За постъпване на децата в детската градина се изискват следните документи:
За деца, които не са посещавали детски ясли:

  • 1. копие от акта за раждане на детето;
  • 2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  • 3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • 4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  • 5. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  • 6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
  • 7. Ако детето е до 3 г. е необходимо да се донесе Васерман на единия от родителите.

(3) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
/Извлечение от НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ/
За деца, които посещават детски ясли и нямат прекъсване :
1.Здравната карта на детето от детската ясла.
За деца, които посещават детски ясли и имат прекъсване от 10 дни:
1.Медицинска бележка от личен лекар,че детето е клинично здраво и може да посещава детска градина.
Ако детето има прекъсване в посещенията си на детска ясла повече от два месеца,се изготвят всички горепосочени документи.
ИЗИСКВАНИЯ:
1.Пълен комплект документи се представя в детската градина един ден предварително, след предварително уговорена дата на телефон 0876876821.
2.Необходимо е на детето да се приготвят:
 Пантофки (по възможност с лепки);
 Два комплект долно бельо и един чифт горни дрехи за преобличане
 пакет мокри кърпи;
 пижама;
3.Ако при постъпването си в детската градина, децата все още използват пелени за многократна употреба (памперси) е необходимо да бъдат донесени такива за периодична смяна.

Камелия Спасова
/управител по административната и учебната дейност и педагог/

Такса

Таксата е 750 лева на месец. В нея са включени храна, обучение и отглеждане в рамките на обявеното работно време. През зимния период използваме бактерицидни лампи за въздух и повърхност. С това ще намалим разпространението на вируси и ще укрепим здравето на децата.

Работното време на градината е от 8 до 18 часа, всеки делничен ден. Организираме лятна група за месеците юли и август. Приемаме деца от 2 годишна възраст до предучилищна вкючително.