Продължете към съдържанието

Православно вероучение

  православно вероучение параклис Алеко

  Какво е мъжеството да бъдеш добър?!

  Не сме сектанти, не промиваме мозъци и уважаваме свободното отношение към ценностите на християнството у всяка човешка личност. Ние и до сега се учим от децата, защото те са по-близо от нас до красивото и доброто.


  православно вероучение детска градина

  В програмата ни е застъпено православно вероучение като:

  • култура на поведение в църква
  • познаване на християнските символи
  • уважение и съобразяване с достъпните за детското съзнание аспекти на християнската ценностна система, която се припокрива с общочовешките ценности
  • не допускаме неподходяща за детската психика информация, като например за есхатологичните перспективи в християнската философия
  • искаме децата да възприемат ведрата, оптимистична, сияйна форма на християнското мислене, като вяра в силата на доброто
  • съпричастие към красивото и възвишеното в човешкия живот и човешките постъпки.