Продължете към съдържанието

Умение за хармонично общуване

    умение да общуваш

    Акцентът в нашата работа с децата е те да се развиват цялостно и пълноценно:

    • Възпитаваме у тях умение да общуват хармонично, с такт и добронамереност.
    • Формираме в тях любов и търпение, които са в основата на умението да имаш приятели, семейство, позитивни и градивни отношения в колектив.
    • В смесената група децата имат възможност да заемат и да наблюдават повече социални роли и да участват в по-богата гама от междуличностни взаимоотношения. Това формира у тях социална компетентност и адаптация, умения за свободно и творческо отношение към живота.